VIZIJA
Crna Gora kao demokratsko drustvo, koje postuje prava djece i mladih, postuje razlicitosti i pruža kreativne i podsticajne prilike za njihov kvalitetan život.

MISIJA
Poboljsanje kvaliteta života djece i mladih kroz programe javnog zastupanja, edukacije, organizovanje kampova za mlade, podizanjem svijesti o pravima djece i mladih, pružajuci usluge cjelodnevnog boravka i kreirajuci programe za kvalitetan, organizovan i kreativan život mladih.Dobrodošli na stranice
NVO Svetionik

NEVLADINA ORGANIZACIJA “SVETIONIK” je osnovana 15. marta 2001. godine sa sjedistem u Baru, broji 233 clana, a svoje aktivnosti sprovodi kako u Crnoj Gori tako i van njenih granica.

CILJ ORGANIZACIJE: Poboljsanje kvaliteta života djece i mladih i unaprijedjivanje postovanja djecijih prava.

Cilj cemo postici kroz:
• Podizanje nivoa svijesti djece i roditelja kao i drustva uopste o djecijim pravima edukacijom, manifestacijama..
• Razvijanje i realizacija alternativnih programa usmjerenih na kvalitetnije ispunjavanje slobodnog vremena djece i mladih.
• Razvijanje alternativnih programa usmjerenih na razvijanje i njegovanje kulturnog izražaja djece i mladih.
• Podizanje nivoa svijesti roditelja i prosvetnih radnika o primjeni stvaralackog vaspitanja na podrucju Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom Prosvete CG.
• Rekonstrukcija i ocuvanje djecijih parkova u Baru, Crnoj Gori.
• Stvaranje uslova za pružanje psiho-socijalne i humanitarne pomoci djeci na ulici u Baru, Crnoj Gori.
• Stvaranje uslova za pružanje kvalitetnijih uslova za boravak djece u djecijoj igraonici “Svetionik” u Baru.
• Stvaranje uslova za integraciju mladih iz Crne Gore sa njihovim vrsnjacima iz Evrope kroz organizovanje internacionalnih kampova i drugim projektima.
• Unaprijedjenje prevencije bolesti zavisnosti kod djece i mladih kroz kampanje.
• Podizanje ekoloske svijesti kod djece i mladih u Crnoj Gori edukacijom.
• Povecanje obuhvacenosti djece preds. obrazovanjem za 10%, u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

Clanove organizacije cine djeca i mladi, studenti, roditelji, prosvetni radnici itd. Zacetnici smo mreže SEECRAN ( Regionalna Akciona Mreža Za Prava Djeteta Jugoistocne Evrope ) u Crnoj Gori. Pored ovog clanstva, nasa organizacija je i dio RNC mreže, Youth montenegro grupe, Monolit, Savjeta Mansa. Dio smo koordinacione grupe koja izradjuje Akcionalni plan za djecu u Baru, i clan odbora za izradu Nacionalnog plana za mlade u Crnoj Gori. Saradnici smo na projektu “Gradjanin” MANS-a za grad Bar, u sklopu koga vrsimo upoznavanje gradjana sa modelima ucesca u donosenju odluka predvidjenim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Imamo dobru saradnju sa lokalnim, nacionalnim i internacionalnim nevladinim organizacijama, Obrazovnim i Javnim Ustanovama, Centrima za Kulturu u nasoj državi. Sve nase aktivnosti su medijski propracene. NVO "Svetionik" je izabrana od strane nevladinih organizacija u Baru, da udje u grupu od pet nevladinih organizacija, koje ce se boriti za afirmaciju i bolji položaj nevladinog sektora u opstini Bar.

REALIZOVANI PROJEKTI:
• “Carolija igre” 2001g. Radionice formalnog i nef. obrazovanja sa djecom romskog porijekla u St.Baru;
• “Igrovizija” 2001g. Psihosocijalne radionice sa djecom raseljenih i izbjeglih lica u Baru / donator – BCIF ;
• “Pjesmom do Zvijezda” 2001/02/ 03/ 04/05/06.g. Obilježavanje Svjetskog dana djeteta putem dječ. manifestacija;
• “Pomognimo zajedno djeci na ulici” 2001/2002 Pomoć u garderobi i hrani djeci i mladima na ulici u Baru;
• Djecija igraonica “Svetionik” 2001-2006; Samoodrživ projekat –kreativan rad sa djecom uzrasta od 2-6 godina;
• “Stop krivolovu” 2002. U organizaciji NVO “Eco Centra Delfin” i NVO “Fifi” iz Kotora;
• “Anti Alco Party” 2003. Edukativan projekat namjenjen mladima o stetnosti upotrebe narkotika;
• “Porodicni bukvar” 2003-2004. Edukacija mladih, prosv.radnika, roditelja, u saradnji sa Minist. Prosvete CG;
• Kampovi “Mladi se zalažu za mir” 2003/04/05/06 Ljetnji kampovi namjenjeni mladima uzrasta od 14-16g iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Njemacke i Engleske. Donator Evropska Komisija;
• “Obnova djecijeg igralista” 2003-2005 Socio-infrastrukt. projekat izgradnje djec.igralista u Baru-USAID-IRD...;
• Djecije pozoriste i plesne radionice“Svetionik” 2003/2004g; Programi realizovani u saradnji sa Cent. za Kulturu
• “Djeca pjevaju srcem” 2004g. integrisanje djece sa posebnim potrebama u drustvo - u saradnji sa NVO “Adria”;
• “Novogodisnje proslave u Baru” 2004/05/06g. Predstave, paketići i slikanje sa Deda Mrazom za djecu Bara;
• Kursevi engleskog i italij. jezika 2005/06g. za predskolce, osnovce i starije;
• Study visit »Dobro dosao komsija« Brisel 2005.g. Saradnja izmedju Belgije, BiH, Hrvatske i CG – E.Komisija;
• EVS/Volonterski programi 05/07 slanja i primanja mladih uzrasta od 18-25g. iz Evrope - Evropska Komisija;
• Kamp »Kulturni Rituali oko hrane« 2006.g. – Za mlade od 18-25g iz CG, Alb, Hol. i Luxen.– E.Komisija;
• »Rodna ravnopravnost na poslu i u porodič. životu u CG« 2006 -2007, donatori Austrijska Razvojna Agencija ADA i Slovensko Ministarstvo Za Vanjske Poslove MFA”;